Η πολιτική των υπηρεσιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας, μας περιορίζει στο να αποκλείεται περιεχόμενο σεξουαλικού τύπου, ρατσισμού, θρησκευτικής προσβολής και σωματικής βίας.